Städer - TPAN

ICAN-KAMPANJE: STEDAR STÖDAR TPAN

En global uppmaning från städer och städer att stödja FN-fördraget om förbud mot kärnvapen

Kärnvapen utgör ett oacceptabelt hot mot människor överallt. Det var därför 7 i juli i 2017, 122 nationer röstade för att anta Fördrag om förbud mot kärnvapen. Alla nationella regeringar är nu inbjudna att underteckna och ratificera detta viktiga globala avtal som förbjuder användning, produktion och lagring av kärnvapen och utgör grunden för deras totala eliminering. Städer och städer kan bidra till att skapa stöd för fördraget genom att stödja ICANs samtal: "Städer stöder TPAN".