En start-mål stad för den 3 mars

En start-mål stad för den 3 mars

Sammanhang: Från Wien. Vi har precis kommit från det första mötet mellan de stater som är parter i fördraget om förbud mot kärnvapen. Vi har hört många gånger i dag, från företrädare för de 65 närvarande länderna och från många andra observatörer, att detta var ett historiskt möte. I detta sammanhang och från denna stad ger vi

MSGySV Panama och Latinamerikanska marschen

MSGySV Panama och Latinamerikanska marschen

Världen utan krig och våld Panama överför detta uttalande och delar med sig av aktiviteterna som utfördes under första latinamerikanska marsjen för icke -våld och dess tacksamhet till deltagarna och samarbetsvilliga enheter: Världen utan krig och utan våld skickade en särskild inbjudan till olika organisationer, enheter och medier , för deras anslutning till

CYBERFESTIVAL Fri från kärnvapen

CYBERFESTIVAL Fri från kärnvapen

Världens medborgare har rätt att fira ikraftträdandet av fördraget om förbud mot kärnvapen (TPAN) som kommer att äga rum vid FN den 22/1/2021. Det har uppnåtts tack vare 86 ländernas underskrifter och ratificeringen av 51, till vilket vi tackar för deras mod att möta de stora

Om ikraftträdandet av TPAN

Kommunikation om ikraftträdandet av fördraget om förbud mot kärnvapen (TPAN) och 75-årsjubileet för FN: s säkerhetsråds resolution 1 [i] Vi står inför "principen om eliminering av kärnvapen". Den 22 januari träder fördraget om förbud mot kärnvapen (TPAN) i kraft.