Upptäck allt om dagen för icke-våld

Det våld som används som ett verktyg för att lösa vissa konflikter genom historien har orsakat allvarliga problem i samexistensen mellan olika kulturer och civilisationer. För närvarande arbetar olika organisationer dag för dag för att främja synligheten för olika grupper som skapar händelser som dag av icke-våld och liknande dagar, relaterade till det temat. Under ett år kan vi hitta olika dagar som försöker öka medvetenheten om de frågor som behöver synlighet. Bland dagarna relaterade till våld kan du hitta höjdpunkter som den internationella dagen för icke-våld. Historien har smidd baserat på krig, oändliga strider och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Empires har skapats tack vare utrotning av folk, kränkningar av frihet och överväldigande av människoliv. Beroende på den historiska perioden har civilisationer smittat olika strukturer av regering och förtryck, och även om vissa kulturer i många stadier har utvecklat organisationer för att främja rättigheter, har det alltid funnits grupper som har lämnats utanför de rättsliga marginalerna och orsakat utestängning och våld mot dem.
5 / 5 (2 recensioner)

Vilka är de viktigaste icke-våldsdagen?

Sociala rörelser kopplade till internationell dag av icke-våld Det finns flera. Och det finns många dagar av våld i kalendern, inriktade på olika befolkningssektorer, till exempel:
  • Dagens barnlöshet
  • 25-dagen för icke-våld mot kvinnor
  • Den internationella dagen för icke-våld, som ligger på oktober 2
  • 30 i januari, Skoledagen för Nonviolence som vi inte borde förväxla med dagen för barnlöshet
  • Den internationella dagen för icke-våld och fred.
Alla, även om de arbetar inom olika ämnesområden, fokuserar sina ansträngningar på att bekämpa våld i olika sektorer och har gemensamt ett mål: möjligheten att få slut på all våldsam handling som finns i världen, så att fred kan nå alla planetens hörn, och därmed kan medborgarna av samma ha samma rättigheter och skyldigheter

2 oktober: Internationell Dag för Nonviolence

internationell dag av icke-våldDen internationella dagen för icke-våld Oktober 2 är firade, som det är dags att firande av födelsen av Mahatma Gandhi. Och det är som Gandhis filosofi bygger på användningen av dialog för att lösa konflikter. Det var den 15 juni 2007, då FN: s generalförsamling förklarade genom resolution 61/271 att den 2 oktober skulle våld vara den valda dagen. Denna dag av icke-våld har använts som en världsreferens för att minnas olika berömda karaktärer som har kämpat hela livet för att uppnå ett mer rättvist samhälle.

Varför en dag med våld och fred?

Kulturen som inramar Världsdagen för icke-våld fokuseras som en kamp för medborgerliga rättigheter och sociala förändringar, eftersom det som är avsett är att bevara mänskligt liv med fred som ett verktyg. Många undrar vad dagen för våld är och varför en dag för fred och icke-våld krävs. Och det är som experter säger att en internationell dag för icke-våld hjälper till att skapa en global medvetenhet om överdriven användning av våld i lösningen av konflikter mellan länder och inom dem. Därför är det den 2 oktober, dagen för våld, ett tillfälle för olika organisationer att hantera händelser som synliggör överskottet av våld i världen, både direkt och subliminalt. För att aktivt göra anspråk på denna dag av icke-våld, kan du delta i marscherna som är organiserade över hela världen, eller gå med i föreningar som arbetar för att främja dagen för fred och icke-våld genom integrationsverktyg och respekt. Av den anledningen, om du vill delta den 2 oktober, dagen för icke-våld i de olika handlingarna som utförs i städer, är det bäst att kontakta en förening relaterad dag av icke-våld och fred och erbjuda sig att arbeta med dem. Det är viktigt att vara medveten om datumet, eftersom det är vanligt att vara förvirrad med tanke på att det är den 2 november International Day of Nonviolence, när vi måste betona, att det är den 2 oktober. Och ibland finns fel information på Internet som kan leda till förvirring.

November 25 dag för våld mot kvinnor

Detta ämne är ett av de mest relevanta och är för närvarande i munnen för alla. Orsaken är att våld fokuserat på kvinnor är en av de misstag som gör det svårt för civilisationerna att gå framåt i solidaritet. den 25 november internationell dag mot våld mot kvinnor, den är avsedd att göra synliga alla våldsmodeller som utövas på denna grupp och som i många tillfällen är föragtiga eller i tystnad.

Anledningen till förekomsten av detta datum: November 25 dag för våld mot kvinnor

dag av icke-våld och fred Våld mot kvinnor omfattar handlingar och situationer som könsvåld, obstetriskt våld, trakasserier, våldtäkter eller ojämlikhet i lön bland andra. Alla dessa situationer resulterar i att kvinnor i många avseenden betraktas som underlägsen jämfört med män, eller tilldelas könsroller helt enkelt för att de är kvinnor, till exempel rollen som vaktmästare eller hemmafru.

Varför uppmuntra firandet av november 25-dagen nonviolence?

Det våld som upprättats på det kvinnliga könet är en av de mest utbredda för att bekämpa den. I år 1993 utfärdades FN: s generalförsamling förklaringen om avskaffande av våld mot kvinnor. Och det anses att för att sluta påståendet från 25 dag av icke-våld och fred det är nödvändigt att både flickor och kvinnor (som i huvudsak utgör mer än hälften av världens befolkning) lever utan rädsla, utan våld i hemmet, i ett säkert och rättvist samhälle för dem. Och även om det är sant att våldet sedan den 25 november 2017 börjat uppleva vissa framsteg i medvetenheten om denna fråga, tills rättigheterna inte uppnås, kommer många att anse att världssamhällen inte rör sig rättvist och rättvist mot moralisk utveckling, baserat på värdena på eget kapital och tolerans.

Januari 30 skoladag av icke-våld och fred

Januari 30 Skoledag för icke-våld och fred Jubileet för Mahatma Gandhis död, som var en nationell och andlig ledare för Indien, firas. Denna dag har firats sedan 1964, men det var inte förrän 1993 då FN erkände den. den Januari Internationella Dag av Nonviolence 30, olika handlingar hålls i skolor för att främja fred i världen. Det är vanligt för denna skoldag med icke-våld och fred att utöva aktiviteter, till exempel historia dagen för fred och icke-våld, eller sånger som är relaterade till fred sjunger också och det framkallar en situation som lever i landet eller någonstans i världen.

Varför är dagen för icke-våld och fred som firas på 30 i januari vald i skolan?

Denna dag väljs av skolorna för att utföra olika aktiviteter med de små. Dessa dagar firas vanligtvis under hela barndomen och primärstadiet, och det är avsett att de minsta känner figurer som är representativa för icke-våld och freds rörelse. Bland de mest representativa figurerna är Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Moder Maria Teresa från Calcutta eller Martin Luther King. Det är viktigt att världsdagen för icke-våld från barndomen arbetas med de små, och alla dagar som är inblandade i kalendern relaterade till fredsdagen och icke-våldet, till exempel den internationella dagen mot våld 25 November, den 2 oktoberdagen av icke-våld och fred eller skoledag av våld och trakasserier.

19 november världsdagen utan våld mot barn och ungdomar

skoldagen av icke-våldNovember 19 är dag för barn och ungdomsbrottslighet, det är avsett att synliggöra missbruk som begås mot de yngsta. Det var år 2000 då denna dag som standard utsågs för att upprätta brådskande och effektiva åtgärder av staterna. Dessutom, den 20 november, firas Internationella barndagen i synergi. Den här dagen för våld för barn används för att öka medvetenheten om vad som är de vanligaste teknikerna för att missbruka barn och vilka verktyg de kan använda för att ge larmet till de betrodda vuxna omkring dem.

Internationell dag av våld och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier

Missbruk och utnyttjande av barn och ungdomar är ett problem som oroar alla länder över hela världen. Och denna typ av missbruk skiljer inte ras, land, kultur eller social status. den fall av missbruk och våld mot minderåriga har gjort hundratals organisationer och regeringssystem börjar vidta åtgärder och genomföra utbildningssystem och larm så att dessa fall blir kända och sålunda kan upprätta protokoll för åtgärder på alla områden: familjer, utbildningscenter som fritidsområden .

Indikatorer för barnvåld

Experterna skapade en lista över de vanligaste indikatorerna som finns hos barn och ungdomar när de lider eller har utsatts för missbruk:
  • Fysiska symptom: skador på de intima områdena, som blödning, inflammation eller infektion.
  • Psykiska symptom: rädsla, fobier, återkommande mardrömmar, rastlös sömn. Dåligt beteende eller retrogression i färdigheter som redan förvärvats.
  • Tidigt sexuellt beteende, familje- och skoluppror, dålig akademisk prestation.
Den här guiden är utformad så att familjemedlemmar, vänner eller utbildare kan upptäcka de yngsta symptomen på missbruk utan att de måste informera dem om det.

Slutligt uttalande om den internationella dagen för våld mot icke-våld

Tyvärr verkar det som att hela tiden är den internationella våldsdagen, på grund av alla krigskonflikter som finns i världen, och alla övergrepp som begås i alla samhällen, oavsett om de betraktas som civiliserade eller inte. Beroende på kulturen i varje land och de framsteg eller motgångar i rättigheter som det har, kan olika modeller av våld observeras. Många kanske tror att det i utvecklade länder inte skulle behövas en världsdagen mot icke-våld, eftersom de antar att det inte längre existerar eller att det som finns är litet eller förtjänat. Men tyvärr är det tvärtom, våld är en del av människan, och för att först utrota det är det nödvändigt att öka medvetenheten om dess existens och synliggöra i vilka fall det kommer fram och vad som betraktas som våld.

Spanien leder världsmarschen för den internationella dagen för icke-våld

Spanien betraktas som ett första världsland i en demokratisk parlamentarisk monarki, med en konstitution som förmodligen skyddar och ger rättigheter till alla dess medborgare. Men sanningen är att det i hela landets senaste historia har förekommit situationer med maximalt våld, både uttryckligt och implicit. Inhemskt våld (vars dag är den 25 november våldet) är fortfarande en av de största svårigheterna som översvämmar detta samhälle.
Han har även bott steg där terrorism hotade det dagliga livet för dess invånare. Bland de protestaktioner för maximal oro som har varit direkt visualisera varit 1 oktober våld som ägde rum i Katalonien, på grund av den folkomröstning som trunkerades av säkerhetsstyrkorna som våldsamt misshandlade medborgare. Av denna anledning Världsdagen för Nonviolence 2017 Det var särskilt betydelsefullt. Om man tar hänsyn till att Spanien är ett av de mest civiliserade samhällena, och trots detta finns det så många attacker på individers rättigheter och värdepapper, är det lätt att föreställa sig vad som händer i andra länder med lägre eller noll nivåer av demokrati eller kastade sig ut i krig Av alla dessa skäl finns det organisationer som främjar kampen för människors rättigheter som är fallet med Världen mars för fred och nonviolence, som arbetar år efter år internationellt för att öka medvetenheten bland medborgare och deras regeringar om vikten av att inte använda våld.
5 / 5 (2 recensioner)