Forum och konferenser

På senare år har mer än 15 dagar och forum om icke-våld hållits. Den sista konferensen ägde rum i Madrid i november 2017 med aktiviteter på kongressen för suppleanter, i Madrid kommunfullmäktige och i El Pozos kulturcenter. Vi hoppas att det här 2ªMM, förutom aktiviteterna på varje plats, kommer att finnas en konferens eller ett forum, på minst en dag, för att kunna utbyta, diskutera och planera framtida åtgärder, utöver konvergerande organisationer och kollaboratörer.

Fre 28

Ankomst till EB Marchantes och koncentration, Vicenza

28 februari @ 08:00 p.m.-17:00 CET
Fre 28

Världsmarschen anländer till Livorno

28 februari @ 08:00 p.m.-17:00 CET